Kontakt

TRIHLAV a.s.

Tomášikova 50C
831 04 Bratislava
Slovenská republika


IČO: 50 201 352
DIČ: 2120258305

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 6341/B

Kontaktujte nás