Investície

Investícia smerujúca k vybudovaniu siete polikliník po regióne stredného Slovenska. V súčasnosti sa pripravuje realizácia polikliniky v Martine so začiatkom výstavby 09/2018.
www.mojapoliklinika.sk

Spoločnosť pôsobiaca v oblasti poradenstva pre tuzemských ako aj zahraničných klientov v oblasti zakladania, správy a predaja spoločností. V súčasnosti sa pripravuje na rozšírenie portfólia služieb a pobočkovej siete.
www.hederaconsulting.sk
Stavebná spoločnosť pôsobiaca v oblasti pozemných stavieb. Ročne realizuje stavby v objeme okolo 2 mil. EUR. V súčasnosti sa pripravuje na realizáciu súboru objektov od administratívy až po rezidenčnú výstavbu.
www.trihlav-stavby.sk

Projekt moderného
bývania formou radovej a bežnej zástavby v rovnomennej obci pr Trnave. V súčasnosti sa dopracuváva projektová dokumentácia a inžiniering.